Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 190
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 21
Ředitel:Mgr. Radim Navrátil
Kontakt na školu Telefon: 317 779 101
Email: skolaporici@quick.cz
Web: https://www.zsporicins.cz/
IČ:70991634
RED-IZO:600042090
Zřizovatel:Obec Poříčí nad Sázavou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Benešovská 232
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 21
Kontakt na školu: Telefon: 317 779 110
IZO:107510294
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 190
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 21
Kontakt na školu: Telefon: 317 779 110
IZO:102002517
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po osobní domluvě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Benešov, Praha
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie Benešov, ZUŠ Benešov, ZUŠ Čerčany
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke každému dítěti. Realizace podpůrných opatření dle doporučení z PPP. Doučování. Adaptační dny.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, zdravotnické, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní areál
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 190
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 21
Kontakt na školu: Telefon: 317 779 110
IZO:113000171
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 190
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 21
Kontakt na školu: Telefon: 317 779 110
IZO:102662525
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne