Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Tyršova náves 58
Obec: Vysoký Újezd
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 16
Ředitel:Mgr. Olga Reiterová
Kontakt na školu Telefon: 311 657 335
Mobil: 737 071 525
Email: reitol@seznam.cz
Web: http://www.zsvysokyujezd.cz
IČ:71004513
RED-IZO:600042961
Zřizovatel:Obec Vysoký Újezd
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vysoký Újezd 58
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 16
Kontakt na školu: Telefon: 311 675 335
IZO:007511001
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 44
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 311, 425
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Škola je otevřena od: 6,30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vysoký Újezd 58
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 16
Kontakt na školu: Telefon: 311 675 335
IZO:002050501
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 80
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 311,425
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vysoký Újezd 58
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 16
Kontakt na školu: Telefon: 311 657 335
IZO:113100311
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vysoký Újezd 58
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 16
Kontakt na školu: Telefon: 311 675 335
IZO:002674378