Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Na Dražkách 217
Obec: Cerhovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 61
Ředitel:Mgr. Pavel Vonásek
Kontakt na školu Telefon: 311 577 561
Email: zscerhovice@zscerhovice.net
Web: http://www.zscerhovice.cz
IČ:75034590
RED-IZO:600043045
Zřizovatel:Obec Cerhovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ke Koupališti 115
Obec: Cerhovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 61
Kontakt na školu: Telefon: 311 577 592
IZO:007510721
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímaní dětí do MŠ.doc (26,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Koncepce MŠ.odt (27,9 KB)
Školní vzdělávací program: 7.Vzdělávací obsah - Hrajeme si od jara do zimy.doc (123,4 KB)
ŠVP MŠ.doc (127 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2018.odt (28,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecný rozvoj osobnosti dětí předškolního věku
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: spolupráce s místními organizacemi, s PPP Hořovice
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: ne
Přítomnost specialistů: asistent logopeda
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Dražkách 217
Obec: Cerhovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 61
Kontakt na školu: Telefon: 311 577 561
Fax: 311 577 561
IZO:002050692
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy nová.doc (11951,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Projekty Ovoce dko škol, Mléko do škol, Zdravá pětka
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : spolupráce s ostatními subjekty v městysi a okolními školami
Mezinárodní spolupráce: Max-Reger Schule Weiden
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: práce se žáky s SPV, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Dražkách 217
Obec: Cerhovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 61
Kontakt na školu: Telefon: 311 577 561
Fax: 311 577 561
IZO:113100051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Dražkách 217
Obec: Cerhovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 61
Kontakt na školu: Telefon: 311 577 561
Fax: 311 577 561
IZO:002674718