Zde může být obrázek školy.

1. základní škola Hořovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola Hořovice
Adresa školy: Ulice: Komenského 1245
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:Mgr. Radek Šumera
Kontakt na školu Telefon: 311 513 092
Email: skola@1zshorovice.cz
Web: www.1zshorovice.cz
IČ:47515601
RED-IZO:600043151
Zřizovatel:Město Hořovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1245
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 513 089
IZO:047515601
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 550
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, fyzika, ICT, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Partnet projektu ,,Na kole dětem" Partner nakladtelství Fraus
Domácí spolupráce : HZS Hořovice, 13. dělostřelecký pluk ,,Jaselský" Jince, Policie ČR - Beroun, ZS Hořovice, Město Hořovice, 2. ZŠ Hořovice, GVH Hořovice
Mezinárodní spolupráce: Partnerské město města Hořovice - Gau Algesheim
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠD
Adresa: Ulice: Komenského 1245
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 513 089
IZO:113100124