Zde může být obrázek školy.

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Adresa školy: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Dagmar Kolářová
Kontakt na školu Telefon: 311 622 572
Email: 2zsb@2zsb.cz
Web: http://www.2zsberoun.cz
IČ:47515775
RED-IZO:600043177
Zřizovatel:Město Beroun
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
IZO:181013240
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 88
Aktuální počet dětí: 88
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
IZO:047515775
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 795
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva ZŠ 2020_2021_podepsáno.pdf (938,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety
Mezinárodní spolupráce: Real Schule Adam Kraft Norimberk
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Všechny novinky nejsou vítány.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
IZO:113100141