Zde může být obrázek školy.

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Adresa školy: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Pavel Herold
Kontakt na školu Telefon: 311 622 572
Email: 2zsberoun@tiscali.cz
Web: http://www.2zsberoun.cz
IČ:47515775
RED-IZO:600043177
Zřizovatel:Město Beroun
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
Fax: 311 623 413
IZO:181013240
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 88
Aktuální počet dětí: 88
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
Fax: 311 623 413
IZO:047515775
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 795
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva ZŠ 2020_2021_podepsáno.pdf (938,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, cizí jazyky, ICT, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování, dějepis, výtvarná výchova, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: Real Schule Adam Kraft Norimberk
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Všechny novinky nejsou vítány.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, přírodovědné, turistické, programování/robotika, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Preislerova 1335
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 35
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 572
Fax: 311 623 413
IZO:113100141