Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Školní 242
Obec: Broumy
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 42
Ředitel:Mgr. Libor Kuška
Kontakt na školu Telefon: 311 585 107
Email: zs.broumy@seznam.cz
Web: http://www.zs.skolabroumy.cz/
IČ:47515911
RED-IZO:600043185
Zřizovatel:Obec Broumy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Broumy
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 42
Kontakt na školu: Telefon: 311 585 107
IZO:007510705
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 7.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Broumy
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 42
Kontakt na školu: Telefon: 311 585 107
IZO:047515911
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 161
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 210024
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Školní řád: Školní řád platný od 1.9.2018 (1).pdf (500,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (866,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Školní mléko, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : SZUŠ Schola musica Stella Maris, Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, Domeček Hořovice, SDH Broumy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Broumy
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 42
Kontakt na školu: Telefon: 311 585 107
IZO:113100264
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 242
Obec: Broumy
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 42
Kontakt na školu: Telefon: 311 585 107
IZO:113100272