Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velké Přítočno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velké Přítočno
Adresa školy: Ulice: Školní 49
Obec: Velké Přítočno
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Ředitel:Mgr. Martina Jůzová
Kontakt na školu Telefon: 311 229 899
Mobil: 774 429 142
Email: zs.pritocno@centrum.cz
Web: http://www.zsvelkepritocno.estranky.cz
IČ:70989508
RED-IZO:600044068
Zřizovatel:Obec Velké Přítočno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Velké Přítočno, Školní 49
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 311 229 899
IZO:102086656
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 80
Dny otevřených dveří (termín/y): Zatím odvoláno.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Vázané písmo
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Školní asistent
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, společenské hry, jazykové, Zájmové činnosti pouze pokud to situace dovoluje.
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Velké Přítočno,Školní 49
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 311 229 899
IZO:113200021
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Velké Přítočno, Školní 49
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 311 229 899
IZO:102686190