Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Adresa školy: Ulice: Vodárenská 2115
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:PaedDr. Zuzana Holečková
Kontakt na školu Telefon: 312 681 165-6
Email: reditel7.zs@volny.cz
Web: www.7zskladno.cz
IČ:48705969
RED-IZO:600044076
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vodárenská 2472
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 165-6
Fax: 312 681 165
IZO:107511339
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 190
Aktuální počet dětí: 190
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ.pdf (343,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 9, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 570
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy (3).pdf (1503,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (6283,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ekologie, zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Jak co funguje, Od mala technikem
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce: ZŠ, PČR, MP
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Škola v přírodě
Specifické formy podpory dětem: IVP
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Vodárenská 2115
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 165-6
Fax: 312 681 165
IZO:102086915
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 687
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 5, 9, 10, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_skoly.pdf (49,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2018 2..docx (119,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, zeměpis, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Erasmus, Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Mléko pro evropské školy
Certifikáty škol: Ekoškola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie, hasiči, praxe studentů, PPP
Mezinárodní spolupráce: Erasmus - partnerské školy: Osnovna skola Pantovcak, Zagreb (Chorvatsko), Collège Edouard Herriot, Luce ( Francie), Zespol Szkol nr 7 Szkola Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej Kalisz (Polsko) , INSTITUT FERRAN TALLADA, Barcelona (Španělsko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Speciálně podagogická péče, intervence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina.pdf (357,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.zip (14,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, turistické, literárně-dramatické, hudební, jazykové, taneční, sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vodárenská 2115
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 165-6
Fax: 312 681 165
IZO:130000451
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vodárenská 2115
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 165-6
Fax: 312 681 165
IZO:102686335
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: strávníci do 6 let: 9 Kč - 22 Kč - 9 Kč, strávníci 7 - 10 let: 25 Kč, strávníci 11 - 14 let: 27 Kč, strávníci nad 15 let: 30 Kč, dospělí: 35 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jaroslava Foglara 2343
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 165-6
Fax: 312 681 165
IZO:181020262
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: strávníci do 6 let: 9 Kč - 22 Kč - 9 Kč, strávníci 7 - 10 let: 25 Kč, strávníci 11 - 14 let: 27 Kč, strávníci nad 15 let: 30 Kč, dospělí: 35 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano