Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kladno, Školská 322

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kladno, Školská 322
Adresa školy: Ulice: Školská 322
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Vých
Kontakt na školu Telefon: 312 685 020
Email: 9zs.kladno@centrum.cz
Web: http://www.9zs.kladno.indos.cz
IČ:61894567
RED-IZO:600044092
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 322
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 685 020
Fax: 312 685 020
IZO:102086966
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 245
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 15
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:40
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 322
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 685 020
Fax: 312 685 020
IZO:113200609
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.20
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Školská 322
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 685 020
Fax: 312 685 020
IZO:150039638
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 -15.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská 322
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 685 020
Fax: 312 685 020
IZO:102686327