Logo školy

Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Karlovarská třída 150
Obec: Kamenné Žehrovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 01
Ředitel:Mgr. Eva Typlová Komárková
Kontakt na školu Telefon: 312 658 070
Mobil: 736 752 161
Email: skola@zszehrovice.cz
Web: http://www.zszehrovice.cz
IČ:70990701
RED-IZO:600044378
Zřizovatel:Obec Kamenné Žehrovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karlovarská třída 150
Obec: Kamenné Žehrovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 658 070
IZO:102102392
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 203
Dny otevřených dveří (termín/y): info na webu školy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,20 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,40 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci s PO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Karlovarská třída 150
Obec: Kamenné Žehrovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 658 070
IZO:113200161
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karlovarská třída 150
Obec: Kamenné Žehrovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 658 070
IZO:102686106