Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
Adresa školy: Ulice: Ukrajinská 2447
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Blanka Chvojková
Kontakt na školu Telefon: 312 684 365
Email: info@14zskladno.cz
Web: http://www.14zskladno.cz
IČ:70860815
RED-IZO:600044530
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Růžovém poli 2672
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 365
Fax: 312 684 365
IZO:162103026
Základní škola
Adresa: Ulice: Ukrajinská 2447
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 365
Fax: 312 684 365
IZO:102102953
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 676
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, biologie, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, programování/robotika, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové, hudební, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ukrajinská 2447
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 365
Fax: 312 684 365
IZO:113200323
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ukrajinská 2447
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 365
Fax: 312 684 365
IZO:102686432
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Růžovém poli 2672
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 365
Fax: 312 684 365
IZO:162103034