Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pařížská 2199
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Taťána Semančíková
Kontakt na školu Telefon: 312 684 369
Email: koralek.kladno@volny.cz
Web: http://www.koralekkladno.cz
IČ:61894516
RED-IZO:600044661
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pařížská 2249
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 369
IZO:107512076
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601,605,606,609
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: speciální MŠ
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: IVP, Alternativní a augmentativní komunikace, Muzikoterapie, Logopedie a řečová výchova,
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Pařížská 2199
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 369
IZO:108002624
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 84
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zamykání vstupních dveří
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601,605,606,609
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, výstavy - velikonoční, vánoční
Domácí spolupráce : speciální školy, základní školy, praxe studentů, NSEV Kladno,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, Alternativní a augmentativní komunikace, piktogramy, obrázky, znaky
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: IVP, Alternativní a augmentativní komunikace, Arteterapie, Muzikoterapie, Ergoterapie, Logopedie a řečová výchova, Světelný box, Doteková terapie, Zdravotní tělesná výchova, Rehabilitace,
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, www stránky školy, týdenní nebo měsíční plán pro každého žáka
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pařížská 2199
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 369
IZO:113200552
Školní klub
Adresa: Ulice: Pařížská 2199
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181074699
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pařížská 2199
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 684 369
IZO:102686483
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pařížská 2249
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181050544
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne