Logo školy

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Školní 300
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Ředitel:Mgr. Miroslava Musilová, MBA
Kontakt na školu Mobil: 778 086 320
Email: zsporicany@zsporicany.cz
Web: http://www.zsporicany.cz
IČ:49535021
RED-IZO:600045269
Zřizovatel:Obec Poříčany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 372
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 926 083
IZO:107515458
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 72
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 06:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 926 083
IZO:102386404
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 281
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 426, 429
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Vstup do školy umožněn od: 07:35
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Školní řád: ŠKOLNÍ-ŘÁD-ZŠ-Poříčany.doc (162,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP - slabší žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 926 083
IZO:113300051
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 926 083
IZO:162101881
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Poříčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 926 083
IZO:102714401