Logo školy

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Adresa školy: Ulice: Mnichovická 62
Obec: Kolín V.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:PhDr. Mgr. Iva Lokajová
Kontakt na školu Telefon: 321 720 398
Mobil: 601 308 551
Email: skola@5zskolin.cz
Web: www.5zskolin.cz
IČ:48663794
RED-IZO:600045374
Zřizovatel:Město Kolín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mnichovická 62
Obec: Kolín V.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 398
Fax: 321 720 398
IZO:048663794
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): dle aktuální nabídky - obvykla prosinec a březen
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, informatika, sportovní, etická výchova, fotografie a digitální technologie, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Mezinárodní projekty Erasmus+, Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší, E-twinning atd.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: Díky mezinárodním projektům partnerské školy po celé Evropě - Slovensko, Itálie, Turecko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko atd.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Storytelling (Storytelling), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, Rodičovské kavárny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mnichovická 62
Obec: Kolín V
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 398
IZO:113300263