Logo školy

Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kolín III., Lipanská 420
Adresa školy: Ulice: Lipanská 420
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Bohumil Herčík
Kontakt na školu Telefon: 321 722 789
Email: reditel@4zskolin.cz
Web: http://4zskolin.cz
IČ:48663808
RED-IZO:600045382
Zřizovatel:Město Kolín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lipanská 420
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 789
Fax: 321 722 626
IZO:048663808
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 600
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : ZŠ Plaňany, SSŠ Kolín, policie, oddíl ledního hokeje, ZUŠ Kolín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s potřebou podpory z důvodů odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lipanská 420
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 789
IZO:113300271
Školní klub
Adresa: Ulice: Lipanská 420
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 789
Fax: 321 722 626
IZO:162102160
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipanská 420
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 789
IZO:002702754