Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka Velim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Velim
Adresa školy: Ulice: K Sídlišti 563
Obec: Velim
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 01
Ředitel:Mgr. Petr Karpeta
Kontakt na školu Telefon: 321 763 113
Email: zs.velim@velim.cz
Web: http://zs.velim.cz
IČ:70989656
RED-IZO:600045455
Zřizovatel:Obec Velim
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 563
Obec: Velim
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 763 113
Fax: 321 763 113
IZO:002174723
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 282
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 h
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: interaktivní tabule, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: K Sídlišti 563
Obec: Velim
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 763 113
Fax: 321 763 113
IZO:113300387
Školní klub
Adresa: Ulice: K Sídlišti 563
Obec: Velim
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 763 113
Fax: 321 763 113
IZO:150039409
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Sídlišti 563
Obec: Velim
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 763 113
Fax: 321 763 113
IZO:002702487