Zde může být obrázek školy.

Základní škola Stříbrná Skalice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Stříbrná Skalice
Adresa školy: Ulice: Na Městečku 69
Obec: Stříbrná Skalice
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 67
Ředitel:PaeDr. Jana Bittnerová
Kontakt na školu Telefon: 321 693 103
Mobil: 739 455 077
Email: bittnerova@zsskalice.cz
Web: www.zsskalice.cz
IČ:70925259
RED-IZO:600045510
Zřizovatel:Obec Stříbrná Skalice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Městečku 69
Obec: Stříbrná Skalice
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 67
Kontakt na školu: Telefon: 321 693 103
Fax: 321 693 103
IZO:002174341
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 175
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon, kamera
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 490, 382, 654
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Recyklohraní, Mléko do škol, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Les ve škole
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Poskytování PO, práce dle PLPP, IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, sportovní, jazykové, taneční, turistické, rukodělné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Městečku 69
Obec: Stříbrná Skalice
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 67
Kontakt na školu: Telefon: 321 693 103
IZO:113300352