Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Kutnohorská 181
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Ředitel:Mgr. Štěpánka Hanzlová
Kontakt na školu Telefon: 321 761 106
Email: zakladniskolaCP@seznam.cz
Web: http://www.zscp.cz
IČ:61883182
RED-IZO:600045595
Zřizovatel:Městys Červené Pečky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kutnohorská 70
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Kontakt na školu: Telefon: 321 761 221
IZO:048663671
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 86
Aktuální počet dětí: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): 2x ročně třídní schůzky
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: podpora žáků ze znevýhodněného sopciokulturního prostředí
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kutnohorská 181
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Kontakt na školu: Telefon: 321 761 106
IZO:002174367
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 184
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: CPIV
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, nadaní žáci, žáci s SPU
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Kutnohorská 181
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Kontakt na školu: Telefon: 321 761 106
IZO:113300298
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kutnohorská 181
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Kontakt na školu: Telefon: 321 761 106
IZO:002702673
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23-27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kutnohorská 70
Obec: Červené Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 21
Kontakt na školu: Telefon: 321 761 221
IZO:113300581
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23-27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne