Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vlkaneč 29
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 64
Ředitel:Mgr. Marcela Formánková
Kontakt na školu Telefon: 327 391 110
Email: zs.vlkanec@seznam.cz
Web: www.vlkanec.cz/skola_vlkanec/
IČ:75030675
RED-IZO:600046273
Zřizovatel:Obec Vlkaneč
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vlkaneč 101
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 64
Kontakt na školu: Telefon: 327 391 129
IZO:107513081
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 19
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykání hlavního vchodu
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vlkaneč 29
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 64
Kontakt na školu: Telefon: 327 391 110
IZO:102226318
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 33
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zamykání hlavního vchodu
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vlkaneč 101
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 64
Kontakt na školu: Telefon: 327 231 129
IZO:113400292
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.10 do 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vlkaneč 101
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 64
Kontakt na školu: Telefon: 327 391 129
IZO:102774668
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne