Logo školy

Základní škola Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice
Adresa školy: Ulice: Školní 900
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Ředitel:Mgr. Jaroslav Kužel
Kontakt na školu Telefon: 315 682 068
Email: info@zs-mpb.cz
Web: www.zs-mpb.cz
IČ:49516256
RED-IZO:600047407
Zřizovatel:Město Neratovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 900
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 068
IZO:049516256
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 918
Aktuální počet žáků: 842
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Skutečně zdravá škola - bronzový certifikát
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 900
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 068
IZO:113500050
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 900
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 068
IZO:102786275