Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník
Adresa školy: Ulice: Hlavní 149
Obec: Mělnické Vtelno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 38
Ředitel:Mgr. Lucie Veselá
Kontakt na školu Telefon: 326 337 107
Email: skola.vtelno@seznam.cz
Web: http://www.zsvtelno.cz
IČ:70992517
RED-IZO:600047440
Zřizovatel:Obec Mělnické Vtelno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hlavní 149
Obec: Mělnické Vtelno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 38
Kontakt na školu: Telefon: 326 337 124
IZO:107513587
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 149
Obec: Mělnické Vtelno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 38
Kontakt na školu: Telefon: 326 337 107
IZO:102274568
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 47
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ČSAD Mělník
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 149
Obec: Mělnické Vtelno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 38
Kontakt na školu: Telefon: 326 337 107
IZO:113500173
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.20-16.30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hlavní 149
Obec: Mělnické Vtelno
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 38
Kontakt na školu: Telefon: 326 337 307
IZO:102774960
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne