Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply
Adresa školy: Ulice:
Obec: Horní Počaply 225
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 03
Ředitel:Mgr. Eva Cedrychová
Kontakt na školu Telefon: 315 692 302
Email: zs.hpocaply@worldonline.cz
Web: http://www.zshornipocaply.cz
IČ:70997314
RED-IZO:600047555
Zřizovatel:Obec Horní Počaply
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Počaply 225
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 03
Kontakt na školu: Telefon: 315 692 292
Fax: není
IZO:107513978
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 46
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: HZS,Policie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Počaply 225
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 03
Kontakt na školu: Telefon: 315 692 302
Fax: 315 692 302
IZO:102274738
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 37
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Domácí spolupráce : HZS,Policie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: podpůrná opatření, IVP
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Počaply 225
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 03
Kontakt na školu: Telefon: 315 692 302
Fax: není
IZO:113500084
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Počaply 225
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 03
Kontakt na školu: Telefon: 315 692 302
Fax: není
IZO:102786062