Zde může být obrázek školy.

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník
Adresa školy: Ulice: 28. října 1157
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Ředitel:Mgr. Radka Millerová
Kontakt na školu Telefon: 315 682 790
Email: info@3zsneratovice.cz
Web: www.3zsneratovice.cz
IČ:70888094
RED-IZO:600047709
Zřizovatel:Město Neratovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 28. října 1157
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 790
IZO:102286141
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 948
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, chemie, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
Školní družina
Adresa: Ulice: 28. října 1157
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 175
IZO:130000091
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 28. října 1157
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 309
IZO:102786283