Zde může být obrázek školy.

Základní škola Obříství, okres Mělník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Obříství, okres Mělník
Adresa školy: Ulice: Školní 84
Obec: Obříství
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 42
Ředitel:Mgr. Eva Flíčková
Kontakt na školu Telefon: 315 685 002
Email: reditelka@zs-obristvi.cz
Web: www.zs-obristvi.cz
IČ:70886865
RED-IZO:600047717
Zřizovatel:Obec Obříství
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Obříství 84
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 42
Kontakt na školu: Telefon: 315 685 002
IZO:102286159
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 45
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Obříství 84
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 42
Kontakt na školu: Telefon: 315 685 002
IZO:113500572
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Obříství 84
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 42
Kontakt na školu: Telefon: 315 685 002
IZO:150004079