Zde může být obrázek školy.

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Opletalova 493
Obec: Veltrusy
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 46
Ředitel:Mgr. Světlana Racková
Kontakt na školu Telefon: 315 781 188
Mobil: 731 617 991
Email: skola.veltrusy@seznam.cz
Web: http://www.skola.veltrusy.cz
IČ:70990972
RED-IZO:600047725
Zřizovatel:Město Veltrusy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Opletalova 493
Obec: Veltrusy
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 46
Kontakt na školu: Telefon: 315 181 188
IZO:102286167
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 547
Aktuální počet žáků: 535
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Dohled dospělé osoby.
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 - družina
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie, fyzika, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, charitativní akce - Bezva den Adopce na dálku Zpívání na schodech - vánoční akce Slavnostní vyřazení 9. tříd - zámek Veltrusy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Čtení pomáhá, Škola plná zdraví, Škola udržitelného rozvoje
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Mateřská škola Veltrusy, Vojkovice, Zlosyň, Nová Ves, spádové ZŠ - ZŠ Nelahozeves, ZŠ Hostín u Vojkovic
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: podpora integrovaným žákům, v 16 třídách podporuje výuku asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Internet je možné využívat v rámci výuky v celé škole., Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, taneční, sportovní, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Opletalova 493
Obec: Veltrusy
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 46
Kontakt na školu: Telefon: 315 181 188
Fax: 315 781 188
IZO:130000100
Školní klub
Adresa: Ulice: Opletalova 493
Obec: Veltrusy
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 46
Kontakt na školu:
IZO:181074109
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Opletalova 493
Obec: Veltrusy
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 46
Kontakt na školu: Telefon: 315 181 188
Fax: 315 781 188
IZO:150005288
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano