Zde může být obrázek školy.

Základní škola Libiš, okres Mělník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Libiš, okres Mělník
Adresa školy: Ulice: Školní 180/4
Obec: Libiš
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Ředitel: Mgr. Martina Černá
Kontakt na školu Telefon: 315 682 319
Email: reditel@zslibis.cz
Web: www.zslibis.cz
IČ:70999511
RED-IZO:600047733
Zřizovatel:Obec Libiš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Libiš, Školní 180
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 319
Fax: 315 682 319
IZO:108029611
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 88
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.03.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ARRIVA s. r. o. , ČSAD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: O1_2018 Školní řád - nový 2017_18 (GDPR).doc (288,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_18.pdf (1890,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní, Aktivní škola
Domácí spolupráce : OSPOD, Policie ČR, PPP
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: předměty spec. péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Libiš, Školní 180
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 319
IZO:113500157
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Libiš, Školní 180
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 684 832
IZO:150047169