Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 57/2
Obec: Čečelice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 32
Ředitel:Mgr. Hana Slánská
Kontakt na školu Telefon: 315 696 422
Email: zs.cecelice@seznam.cz
Web: http://www.cecelice.cz/skola.htm
IČ:71004441
RED-IZO:600047750
Zřizovatel:Obec Čečelice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Čečelice, Školní 57
Obec: Byšice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 32
Kontakt na školu: Telefon: 315 696 422
IZO:107513889
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): březen - každý školní rok
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: bezpečnostní zámek
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6 h 15 minut
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: EVVO
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Pomocnou rukou k úspěchu
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce: SDH
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: pohybové hry, plavání
Specifické formy podpory dětem: školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: web školy, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Čečelice, Školní 57
Obec: Byšice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 32
Kontakt na školu: Telefon: 315 696 422
IZO:108029646
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 33
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6 h 15 minut
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, jazykové, přírodovědné, všeobecné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Čtení pomáhá, Pomocnou rukou k úspěchu
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce : Policie ČR, SDH
Mezinárodní spolupráce: -----------
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: IVP - asistent pedagoga, školní asistent, doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: na počítačích ve všech třídách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, herna, sokolovna - tělocvična, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, informační letáky, lístky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Čečelice, Školní 57
Obec: Byšice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 32
Kontakt na školu: Telefon: 315 696 422
IZO:113500394
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čečelice, Školní 57
Obec: Byšice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 32
Kontakt na školu: Telefon: 315 696 422
IZO:102786801
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 35,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne