Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jodlova 111
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Ředitel:Mgr. Bohuslava Glasslová
Kontakt na školu Telefon: 315 727 293
Mobil: 739 631 666
Email: zskralupy@iol.cz
Web: www.zsp-kralupy.cz
IČ:71010319
RED-IZO:600047831
Zřizovatel:Město Kralupy nad Vltavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jodlova 111
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 293
IZO:102286183
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 95
Aktuální počet žáků: 75
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Individuální integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jodlova 111
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 293
IZO:113500432