Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Ředitel:Mgr. Jiří Horák
Kontakt na školu Telefon: 326 313 391
Email: zspredmerice@seznam.cz
Web: www.zspredmerice.cz
IČ:71000062
RED-IZO:600048993
Zřizovatel:Obec Předměřice nad Jizerou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:150044470
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 27
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:102326541
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 60
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, taneční, hudební, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:113600372
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30-7,25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,25-16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:113600577
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30-40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne