Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Ředitel:Mgr. Jiří Horák
Kontakt na školu Telefon: 326 313 391
Email: zspredmerice@seznam.cz
Web: www.zspredmerice.cz
IČ:71000062
RED-IZO:600048993
Zřizovatel:Obec Předměřice nad Jizerou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:150044470
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:102326541
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 60
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:113600372
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Předměřice nad Jizerou 143
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 74
Kontakt na školu: Telefon: 326 313 391
IZO:113600577