Zde může být obrázek školy.

Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice: Komenského 96
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Ředitel:Ing. Monika Nejedlá
Kontakt na školu Telefon: 326 307 668
Email: zscachovice@seznam.cz
Web: http://www.cachovice.cz/zakladni-skola
IČ:75030268
RED-IZO:600049124
Zřizovatel:Obec Čachovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Struhy 72
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Kontakt na školu: Telefon: 326 707 677
Fax: není
IZO:150038488
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): červen 2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup po přihlášení zaměstnancům školy přes elektronické otevírání dveří
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Struhy - Mladá Boleslav, Struhy - Nymburk
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mš podporující zdraví, pohodu, tvořivost, vztah k přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Malí šikulové, logopedická prevence, zdravá školka
Domácí spolupráce: Základní škola Čachovice
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 96
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Kontakt na školu: Telefon: 326 307 668
Fax: není
IZO:102326754
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 199
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.3.2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 96
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Kontakt na školu: Telefon: 326 307 668
Fax: není
IZO:113600119
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 96
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Kontakt na školu: Telefon: 326 307 678
Fax: není
IZO:150038470
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Struhy 72
Obec: Čachovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 43
Kontakt na školu: Telefon: 326 707 677
Fax: není
IZO:150038496