Logo školy

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského nám. 91
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Bc. Matěj Povšík
Kontakt na školu Telefon: 326 329 714
Email: info@2zsmb.cz
Web: http://www.2zsmb.cz
IČ:75034042
RED-IZO:600049191
Zřizovatel:Statutární město Mladá Boleslav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 91
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 329 714
Fax: 326 321 794
IZO:102326886
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 590
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: V 6:00 do školní družiny, v 7:30 do školních budov.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie, hudební výchova, ICT, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Jazykové a poznávací výjezdy do zahraničí., exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Goetheschule Dieburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní, taneční, literárně-dramatické, ICT, rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského nám. 94
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 329 714
IZO:113600186
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Prioritně jsou přijímáni žáci prvních až třetích tříd. Žáci vyšších ročníků mohou být přijati po individuální domluvě do naplnění kapacity družiny.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 2000
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Školní družina funguje od 6:00 do 17:00.
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského nám. 94
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 326 611
IZO:102802335
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne