Logo školy

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 254
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Ředitel:Mgr. Eva Hajzlerová
Kontakt na školu Telefon: 326 772 321
Email: skola@1zsmhradiste.cz
Web: www.1zsmhradiste.cz
IČ:70989010
RED-IZO:600049264
Zřizovatel:Město Mnichovo Hradiště
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 254
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 772 321
Fax: 326 772 060
IZO:102338001
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 348
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. - 16. ledna 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Předškolní setkání - před a po zápisu do 1. tříd, Vánoční jarmark, plavecký a lyžařský výcvik, sportovní kurz, Diplomka 9. tříd, Nejlepší sportovec školy, sběry papíru, léčivých bylin, kaštanů a žaludů…, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistika, turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: formou individuálního vzdělávacího plánu
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: turistické, rybářský kroužek, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolovská 56
Obec: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
PSČ: 295 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 772 321
Fax: 326 772 060
IZO:113600267