Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kněžice, okres Nymburk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kněžice, okres Nymburk
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kněžice 5
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 02
Ředitel:Mgr. Marcela Fišerová
Kontakt na školu Telefon: 322 312 527
Email: reditelstvi.zsknezice@seznam.cz
Web: www.zs-knezice.cz
IČ:75034191
RED-IZO:600050751
Zřizovatel:Obec Kněžice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kněžice 5
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 02
Kontakt na školu: Telefon: 608 143 739
IZO:102374767
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 80
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.9.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, exkurze
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, taneční, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kněžice 5
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 640 221
IZO:113700326