Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žehuň 52
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Ředitel:Mgr. Ivana Adamcová
Kontakt na školu Telefon: 325 655 366
Email: zszehun@seznam.cz
Web: https://www.zszehun.cz/
IČ:75031469
RED-IZO:600050815
Zřizovatel:Obec Žehuň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žehuň 80
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Kontakt na školu: Telefon: 325 655 383
Fax: není
IZO:107515539
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 41
Aktuální počet dětí: 32
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: v ranních hodinách přítomnost nepedagogického pracovníka, v ostatní dobu zazvonění
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6,30 - 16,00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: enviromentální a polytechnická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní asistent, logopedický asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žehuň 52
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Kontakt na školu: Telefon: 325 655 366
Fax: není
IZO:102374899
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 29
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: v ranních hodinách přítomnost dospělé osoby, v ostatních částech dne vstup umožněn po zazvonění
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Ukliďme Česko
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, s odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením, slabší a nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logopedický asistent, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, webové stránky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žehuň 52
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Kontakt na školu: Telefon: 325 655 366
Fax: není
IZO:113700113
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 75,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,10 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žehuň 52
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Kontakt na školu: Telefon: 325 655 366
Fax: není
IZO:150052898
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27,- až 30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Žehuň 80
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 05
Kontakt na školu: Telefon: 325 655 366
Fax: není
IZO:181007428
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27,- až 30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne