Logo školy

Základní škola Kounice, okres Nymburk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kounice, okres Nymburk
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kounice 363
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 15
Ředitel:Mgr. Ladislav Jedlička
Kontakt na školu Telefon: 321 695 873
Email: zskounice@volny.cz
Web: www.zskounice.cz
IČ:75030942
RED-IZO:600050921
Zřizovatel:Městys Kounice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kounice 363
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 15
Kontakt na školu: Telefon: 321 695 873
IZO:102374996
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 270
Dny otevřených dveří (termín/y): stále - program "otevřená škola"
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 661, 427
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, individuální schůzky, školní web
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kounice 363
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 15
Kontakt na školu: Telefon: 321 695 873
IZO:113700148
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kounice 363
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 15
Kontakt na školu: Telefon: 321 695 873
IZO:102714291