Logo školy

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Revoluční 903
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Ředitel:Mgr. Jana Hirková
Kontakt na školu Telefon: 311 233 372
Email: reditel@skolahovorcovice.cz
Web: www.skolahovorcovice.cz
IČ:70999431
RED-IZO:600051561
Zřizovatel:Obec Hovorčovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bořanovická č.p. 114
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Kontakt na školu: Telefon: 283 933 197
IZO:107515954
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle aktuální nabídky v rámci akcí školy - viz web: www.skolahovorcovice.cz
Kritéria příjímacího řízení: kriteria 2022_2023.pdf (992,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 351, 305
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7:00 - 17:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 541
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Zaměření na OSV a logopedickou intervenci.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, sportovní dny, jarmarky a dílny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: viz dokument ŠVP na webu: www.skolahovorcovice.cz
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Jsme centrem kolegiální podpory v projektu "Klokanovy školy" a kolegiální podpory v oblasti "matematiky prof. Hejného"
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Základní škola
Adresa: Ulice: Revoluční 903
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Kontakt na školu:
IZO:181066807
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 389
Aktuální počet žáků: 324
Dny otevřených dveří (termín/y): viz informace na webu školy: www.skolahovorcovice.cz (sekce "Kalendář akcí")
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 351, 305
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: z ulice U Rybníka a z ulice Revoluční
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, plesy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Kolegiální podpora ve výuce matematiky dle Prof. Hejného, tréninková škola v projektu "Učitel naživo", projekty Erasmus+, projekt podporující čtenářství a pisatelství "Pomáháme školám k úspěchu" (The Kellner family), projekt "Soft skills", a další.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : viz podbrobě na webu školy: www.skolahovorcovice.cz
Mezinárodní spolupráce: Rozvíjíme spolupráci v rámci projektu eTwinning, jsme zapojeni do tří projektů Erasmus+.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Zahrada hrou (Nadace Proměny), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: spolupráce s MENSOU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Revoluční 903
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Kontakt na školu:
IZO:181071789
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bořanovická č.p. 114
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Kontakt na školu: Telefon: 283 933 197
IZO:113800363
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Revoluční 903
Obec: Hovorčovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 64
Kontakt na školu:
IZO:181071797