Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Školy 48
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 66
Ředitel:Mgr. Ludmila Koktanová
Kontakt na školu Telefon: 284 890 704
Email: info@skolazdiby.cz
Web: http://www.skolazdiby.cz/
IČ:71004408
RED-IZO:600052133
Zřizovatel:Obec Zdiby
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Lada 144
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 66
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:107516225
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Základní škola
Adresa: Ulice: U Školy 48
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 66
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 704
IZO:102438251
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 199
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 371, 373, 374
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:45 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mléko a ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické, přírodovědné, taneční, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Školy 48
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 66
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 704
IZO:108056210
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Lada 144
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 66
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:113800681
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Průběžná 174
Obec: Zdiby
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181055848