Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mirošovice, okres Praha - východ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mirošovice, okres Praha - východ
Adresa školy: Ulice: Školní 211
Obec: Mirošovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 66
Ředitel:Mgr. Dagmar Pilousová
Kontakt na školu Telefon: 323 656 158
Email: skola.mirosovice@seznam.cz
Web: http://www.zsmirosovice.cz
IČ:71004734
RED-IZO:600052184
Zřizovatel:Obec Mirošovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mirošovice, Školní 211
Obec: Senohraby
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 66
Kontakt na školu: Telefon: 323 656 158
IZO:102438081
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mirošovice, Školní 211
Obec: Senohraby
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 66
Kontakt na školu: Telefon: 323 656 158
IZO:108056121