Logo školy

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Revoluční 170
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Ředitel:Mgr. Kateřina Schejbalová
Kontakt na školu Telefon: 734 445 650
Email: info@skolastrancice.cz
Web: www.skolastrancice.cz
IČ:70941718
RED-IZO:600052206
Zřizovatel:Obec Strančice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Revoluční 170
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu: Telefon: 323 640 456
IZO:102438170
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 357
Aktuální počet žáků: 355
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.3.2023; informace na webu školy, po dohodě termínu kdykoliv
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.5.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Koncepce školy: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20212022.pdf (1666 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20212022.pdf (1666 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, biologie, fyzika, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : MC Lodička, Sokolem Strančice, místní knihovna Strančice, ZUŠ Říčany, MŠ Strančice, ZŚ Velké Popovice.Užší spolupráce se zástupci rodičů v Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Na škole pracuje speciální pedagožka, která vede skupinové nápravy specifických poruch učení.Na škole působí školní psycholožka. Škola má školské preacoviště.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Revoluční 170
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu: Telefon: 323 640 456
IZO:108056180
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč/měsíc
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.45.-7.40.hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 16.30 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Revoluční 170
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu: Telefon: 323 640 456
IZO:162100434
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Revoluční 170
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu: Telefon: 323 640 456
IZO:150073097
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35-39
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne