Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha - západ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha - západ
Adresa školy: Ulice: Toskánská 66
Obec: Tachlovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 17
Ředitel:Mgr. Lenka Galertová
Kontakt na školu Telefon: 607 657 358
Email: galertova@seznam.cz
Web: skolatachlovice.net
IČ:61385051
RED-IZO:600053041
Zřizovatel:Obec Tachlovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Toskánská 66
Obec: Tachlovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 17
Kontakt na školu: Telefon: 725 015 327
IZO:107516951
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 46
Aktuální počet dětí: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 310,309
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7,00 - 16,30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: ZŠ, Hasiči
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: ne
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Toskánská 66
Obec: Tachlovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 17
Kontakt na školu: Telefon: 311 670 530
IZO:000233871
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 310,309
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Školní řád: SR2015-2016.pdf (373 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : okolní ZŠ, MŠ, Hasiči, Policie
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: IP
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT, jazykové, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Toskánská 66
Obec: Tachlovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 17
Kontakt na školu: Telefon: 607 657 358
IZO:113900252
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Toskánská 66
Obec: Tachlovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 17
Kontakt na školu: Telefon: 725 015 326
IZO:102738785