Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha - západ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha - západ
Adresa školy: Ulice:
Obec: Čisovice 193
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 04
Ředitel:Mgr. Lenka Hejnicová
Kontakt na školu Telefon: 318 592 825
Email: info@zsmscisovice.cz
Web: http://www.zsmscisovice.cz
IČ:70995061
RED-IZO:600053067
Zřizovatel:Obec Čisovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Čisovice 224
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 04
Kontakt na školu: Telefon: 318 592 854
IZO:107516586
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 51
Aktuální počet dětí: 51
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 448, 449
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá abeceda
Domácí spolupráce: spolupráce se ZŠ, sousední MŠ - letní provoz
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Specifické formy podpory dětem: IVP - práce s dětmi se SPU
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Čisovice 193
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 04
Kontakt na školu: Telefon: 318 592 825
IZO:000241148
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 90
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 449
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): společné brigády na zahradě školy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol: Přírodní zahrada
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: kombinace výuky dle metody prof. Hejného kombinovaná s prvky klasické výuky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, taneční, přírodovědné, technické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Čisovice 193
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 04
Kontakt na školu: Telefon: 318 592 825
IZO:113900287
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Čisovice 193
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 04
Kontakt na školu: Telefon: 318 592 825
IZO:113900279