Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ
Adresa školy: Ulice: Velvarská 310
Obec: Horoměřice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 62
Ředitel:Mgr. Eva Silberová
Kontakt na školu Telefon: 220 971 331
Email: zs.horomerice@centrum.cz
Web: http://www.zshoromerice.cz
IČ:75031353
RED-IZO:600053113
Zřizovatel:Obec Horoměřice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Velvarská 310
Obec: Horoměřice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 62
Kontakt na školu: Telefon: 220 971 331
Fax: není
IZO:000241229
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 454
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 316, 355, 356
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Partnerská škola nakladatelství FRAUS
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se SVP - IVP, asistent pedagoga (v 7 třídách)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, technické, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, herna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Velvarská 310
Obec: Horoměřice
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 62
Kontakt na školu: Telefon: 220 971 331
Fax: není
IZO:113900309