Logo školy

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 35
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Motejlek
Kontakt na školu Telefon: 318 521 070
Email: skola@1zs.dobris.cz
Web: 1zs.dobris.cz
IČ:42727537
RED-IZO:600054411
Zřizovatel:Město Dobříš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 35
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 070
Fax: 318 521 070
IZO:114001341
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 675
Aktuální počet žáků: 669
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. březen 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: vytvořena skupina pro žáky II. až IV. ročníku se speciálními vzdělávacími potřebami - předmět český jazyk
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, počítačová učebna + mobilní učebna (notebooky) + počítačová učebna pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 35
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 070
Fax: 318 521 070
IZO:114001359
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 35
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 070
Fax: 318 521 070
IZO:150066881
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 35
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: +42 031 8521226
Fax: 318 521 070
IZO:114001367
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne