Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Ředitel:Mgr. Bohumila Pallagyová
Kontakt na školu Telefon: 318 521 002
Email: 2zsdobris@seznam.cz
Web: http://www.2zsdobris.cz
IČ:47067519
RED-IZO:600054420
Zřizovatel:Město Dobříš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001383
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 920
Aktuální počet žáků: 848
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon - 1. stupeň uzamčené vchody
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, fyzika, chemie, praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Šablony III, Doučování
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s MŠ, ZŠ.SŠ, dětskými domovy v regionu, s Domovem seniorů, HZS, městskou polici, státní policií, muzeem, zámkem, knihovnou. Účastníme se projektů města.
Mezinárodní spolupráce: e Twinning, výjezdy do zahraničí - Anglie, Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, windsurfing, sportovně turistický kurz, vodácký kurz, netradiční sporty
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), e Twinning projekty, ČS- finanční gramotnost, ČNB
Specifické formy podpory žákům: čtenářské dílny, badatelské kluby, doučování, asistenti pedagoga, olympiády, Pythagoriáda, AČSK, Škola v pohybu
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech učebnách je Wi-Fi síť + interaktivní tabule, do výuky tablety pro skupiny i jednotlivce
Zájmové činnosti: jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické, vaření, deskové hry, doučování, kroužky v ŠD
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, hřiště- atletika, fotbal, tenis, bruslení, muzeum, nízkoprahový klub
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:40
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001375
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001391