Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Ředitel:Mgr. Bohumila Pallagyová
Kontakt na školu Telefon: 318 521 002
Email: 2zsdobris@seznam.cz
Web: http://www.2zsdobris.cz
IČ:47067519
RED-IZO:600054420
Zřizovatel:Město Dobříš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001383
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 920
Aktuální počet žáků: 848
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon - 1. stupeň uzamčené vchody
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Šablony III, Doučování
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s MŠ, ZŠ.SŠ, dětskými domovy v regionu, s Domovem seniorů, HZS, městskou polici, státní policií, muzeem, zámkem, knihovnou. Účastníme se projektů města.
Mezinárodní spolupráce: e Twinning, výjezdy do zahraničí - Anglie, Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, windsurfing, sportovně turistický kurz, vodácký kurz, netradiční sporty, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), e Twinning projekty, ČS- finanční gramotnost, ČNB, Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: čtenářské dílny, badatelské kluby, doučování, asistenti pedagoga, olympiády, Pythagoriáda, AČSK, Škola v pohybu
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, metodik ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech učebnách je Wi-Fi síť + interaktivní tabule, do výuky tablety pro skupiny i jednotlivce, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), vaření, deskové hry, doučování, kroužky v ŠD, sportovní, jazykové, společenské hry, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, hřiště- atletika, fotbal, tenis, bruslení, muzeum, nízkoprahový klub , ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:40
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001375
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 1035
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 002
IZO:114001391