Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan
Adresa školy: Ulice: Jesenice 10
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Ředitel:Mgr. Drahomíra Peštová
Kontakt na školu Telefon: 318 877 224
Email: skola.jesenice@tiscali.cz
Web: www.skola.jesenice-obec.cz
IČ:75033143
RED-IZO:600054462
Zřizovatel:Obec Jesenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jesenice 23
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 877 249
Fax: není
IZO:114000328
Základní škola
Adresa: Ulice: Jesenice 10
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 877 224
Fax: není
IZO:114001472
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 116
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: otvírá školnice
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jesenice 10
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 877 224
Fax: není
IZO:114002878
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jesenice 10
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 877 224
Fax: není
IZO:114001481
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jesenice 23
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 877 224
Fax: není
IZO:181007509