Logo školy

Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 247
Obec: Milín
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 31
Ředitel:Mgr. Pavel Kopecký
Kontakt na školu Telefon: 318 691 134
Email: skola@zsmilin.cz
Web: www.zsmilin.cz
IČ:70998868
RED-IZO:600054501
Zřizovatel:Obec Milín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 247
Obec: Milín
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 31
Kontakt na školu: Telefon: 318 691 134
Fax: 318 691 134
IZO:114001626
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 365
Aktuální počet žáků: 260
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.20 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hodin
Koncepce školy: koncepce2013.pdf (78,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_ZS_Milin_2020_2_1 (1).pdf (5403,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_říjen_2020.pdf (348,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (327,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Globe, Recyklohraní
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány, náprava SPU, logopedická péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: druzina_a_klub.pdf (44,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin ZŠ Milín.pdf (75,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, astronomický kroužek
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 248
Obec: Milín
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 31
Kontakt na školu: Telefon: 318 691 134
Fax: 318 691 134
IZO:114001634
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 248
Obec: Milín
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 31
Kontakt na školu: Telefon: 318 691 134
Fax: 318 691 134
IZO:181023911
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 247
Obec: Milín
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 31
Kontakt na školu:
IZO:114001642