Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pičín, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pičín, okres Příbram
Adresa školy: Ulice:
Obec: Pičín 23
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 25
Ředitel:Mgr. Vladimíra Krejzová
Kontakt na školu Telefon: 775 726 557
Email: info@zspicin.cz
Web: www.zspicin.cz
IČ:70884005
RED-IZO:600054691
Zřizovatel:Obec Pičín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pičín 23
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 25
Kontakt na školu: Telefon: 318 625 723
IZO:114000689
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 42
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 270
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné):
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pičín 23
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 25
Kontakt na školu: Telefon: 318 625 723
IZO:114002142
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 53
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné):
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pičín 23
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 25
Kontakt na školu: Telefon: 318 625 723
Fax: 318 625 723
IZO:114002151
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Pičín 23
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 25
Kontakt na školu: Telefon: 318 625 723
IZO:114000697