Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Višňová, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Višňová, okres Příbram
Adresa školy: Ulice:
Obec: Višňová 35
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 61
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Matysová
Kontakt na školu Telefon: 318 690 118
Mobil: 776 065 340
Email: zsvisnova@seznam.cz
Web: http://www.skolavisnova.cz
IČ:75034760
RED-IZO:600054748
Zřizovatel:Obec Višňová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Višňová 154
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 61
Kontakt na školu: Telefon: 318 690 155
IZO:114001171
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zapojení do sítě Zdravých škol
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Zdravé zuby
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Višňová 35
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 61
Kontakt na školu: Telefon: 318 690 118
IZO:114002240
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 44
Dny otevřených dveří (termín/y): 2021 - nebude
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: otevírá pověřená osoba
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, sportovní dny, Barevné dny, výlety ve spolupráci s Radou rodičů. Sběr druhotných surovin, celoškolní soutěže - výtvarná, recitační, hudební.Volná odpoledne - Svatomartinský lampionový průvod, koncert pro rodiče a přátele školy.Sportovní hry,maškarní karneval, návštěva Domova seniorů.Spolupráce se sborem dobrovolných i profesionálních hasičů a Sborem pro občanské záležitosti v obci., besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : hasiči, dopravní hřiště, policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Podpora slabším žákům v průběhu vyučování i mimo něj. IVP a PPP pro žáky vyšetřené ŠPZ.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, zájmový kroužek vaření, hudební, jazykové, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Záznamníček školáka, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Višňová 154
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 61
Kontakt na školu: Telefon: 318 690 118
IZO:114002258
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Višňová 154
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 61
Kontakt na školu: Telefon: 318 690 155
IZO:114001189
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne