Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dobříš, Lidická 384

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dobříš, Lidická 384
Adresa školy: Ulice: Lidická 384
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Ředitel:Mgr. Eva Burešová
Kontakt na školu Telefon: 318 521 171
Mobil: 602 116 411
Email: spec.dobris@email.cz
Web: http://www.zspdobris.estranky.cz
IČ:47074132
RED-IZO:600054934
Zřizovatel:Město Dobříš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lidická 384
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 171
Fax: 318 521 171
IZO:114002347
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 41
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: personální zajištění
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 361, 317
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2017 -2021.pdf (643,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV k 1. 9. 2017 - NOVÝ .pdf (3040,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp šd.pdf (246,4 KB)
Školní řád: Nový školní řád 2017 -18.pdf (863,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-18.pdf (1354,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky se zdravotním postižením - mentální, vývojové poruchy učení a chování, souběžná postižení
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola, Ovoce a zelenina do škol,RELMA
Domácí spolupráce : Policie ČR, HZS,SPC,nízkoprahová zařízení,Cas Magdaléna, OSPOD, ZŠ, Rybniční zpráva Colloredo Mansfeld, Městská policie Dobříš, Městská knihovna Dobříš,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Škola pro žáka se zdravotním postižením -
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, v kmenových třídách v rámci výuky
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, prezentace v regionálním tisku, informační nástěnka, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lidická 384
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 171
IZO:114002355