Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Ředitel:Mgr. Petr Chochola
Kontakt na školu Telefon: 311 240 400
Mobil: 603 271 163
Email: skola@zsnovestraseci.cz
Web: www.zsnovestraseci.cz
IČ:47014491
RED-IZO:600055647
Zřizovatel:Město Nové Strašecí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jiřího Šotky 723
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 305
IZO:107518571
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 304
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 156
Fax: 313 572 546
IZO:102602204
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 833
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 304
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, DDM, ZUŠ, Městská knihovna, Muzeum Nové Strašecí, MěÚ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: reedukace, podpora dětí v sociální nouzi
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, technické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 156
Fax: 313 572 546
IZO:114100322
Základní informace
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 1140
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 509
IZO:102762686
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 - 32,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne